Polecam nową formę szkoleń i seminariów dla bibliotekarzy. Prezentujemy pełen zapis audiowizualny Seminarium prawnego
dla bibliotekarzy cyfrowych, które odbyło się w BN 18 czerwca 2010 r.
Seminarium miało na celu podniesienie kompetencji prawnych
bibliotekarzy cyfrowych w zakresie udostępniania zdigitalizowanych
materiałów bibliotecznych.

Wszyscy, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w Seminarium, mogą w chwili wolnej wykorzystać formę online.


http://www.bn.org.pl/aktualnosci/217-seminarium-prawne-dla-bibliotekarzy-cyfrowych—material-video.html