ksiaznica blog

Twój nowy blog

Wpisy z okresu: 1.2011

W XXI wieku Internetu stał się powszechnie
dostępną usługą oferowaną dla większości społeczeństwa, firm, w tym także
bibliotek. Wszyscy korzystamy z jego dobrodziejstw, korzystamy z poczty
elektronicznej, witryn i portali WWW, Newsletterów, kanałów RSS, serwisów
społecznościowych, blogów,  grup
dyskusyjnych, komunikatorów typu Gadu Gadu lub Skype, a także wypowiadamy się na różnego
rodzaju forach dyskusyjnych.

Wszyscy powinniśmy więc wiedzieć, że nasze
zachowania w sieci inerntowej wymagają przestrzegania pewnych zasad. Te zasady  to netykieta, która jest powszechnie stosowana
od powstania Internetu.

Słowo netykieta jest kontaminacją, czyli połączeniem
dwóch  słów w jedno, gdzie net  w
języku  anielskim oznacza „sieć” a etiquette w języku
francuskim oznaczaformy zachowania
się”. Jest to więc zbiór zasad savoir-vivre, czyli kultury i przyzwoitego
zachowania w Internecie, swoista internetowa
etykieta. Do powszechnie znanych zasad savoir-vivre możemy zaliczyć:

·        
grzeczność,  

·        
uśmiech,

·        
uprzejmość,

·        
życzliwość,

·        
punktualność,

·        
dyskrecję,

·        
lojalność.

Anglicy
określają zasady dobrego wychowania skrótem IMPACT. Akronim ten oznacza:

·        
Integrity
— prawość

·        
Manners
— maniery

·        
Personality
— osobowość

·        
Appearance
— prezencja

·        
Consideration
— wzgląd na innych

·        
Tact —
takt,

Należy
więc pamiętać aby każdego użytkownika sieci 
traktować z szacunkiem i życzliwością zabierać głos  z rozwagą i wykazać się cierpliwością,
dyskrecją i lojalnością.

Zasady netykiety zostały wypracowane wiele lat
temu przez społeczność internetową i miały ułatwić porozumiewanie się w sieci.
Są one zbiorem zaleceń, których nieprzestrzeganie jest co najmniej niemile
widziane. Warto je znać, choćby po to, aby się nie ośmieszyć w sieci i nie zostać
uznanym za osobę niegrzeczną. Nagminne łamanie zasad netykiety może się wiązać
z różnymi przykrymi konsekwencjami, jak odcięcie od określonej usługi internetowej
przez jej administratora, zablokowanie konta mailowego, ignorowanie przez grupy
dyskusyjne a w sytuacjach skrajnych z konsekwencjami karnymi, przewidzianymi w
kodeksie postępowania karnego. Należy bowiem pamiętać, że w sieci nikt nie jest
anonimowy. Każdy komputer ma swój unikatowy adres IP. Każdy dostawca łącza
internetowego prowadzi statystyki co, kiedy i z jakiego komputera było wysyłane
lub pobierane. Każdy pracodawca może kontrolować ruch w sieci komputerowej i
zażądać od administratorów sprawozdań z wykorzystania Internetu przez
pracowników, zatrudnionych w jego zakładzie pracy i korzystających z komputerów
firmy, przeznaczonych do wykonywania czynności służbowych.

Netykieta określa podstawowe zasady zachowania
się w czasie korzystania z poczty elektronicznej, udziału w grupach
dyskusyjnych i forach internetowych, korzystania z komunikatorów typu GaduGadu,
Skaypa lub tworzenia stron WWW. Wśród najważniejszych znalazły się więc:

Najpierw pomyśl, potem działaj
Pamiętaj – wysłanego maila lub posta nie można już zawrócić. Zatem zanim cokolwiek
wyślesz w świat – pomyśl a  najlepiej
pomyśl dwa razy. Odczekaj, pozwól opaśc emocjom. Jeżeli uczestniczysz w
sporze  publicznym – powtórz całą
procedurę jeszcze raz.

Nie rozpowszechniaj w sieci
niestosownych treści

Zakazane jest
rozpowszechnianie w sieci treści pornograficznych, rasistowskich, obraźliwych,
kłamliwych.

NIE KRZYCZ
Nie używaj w  tekście dużych liter
(zarówno w mailach, postach  jak i na
stronach WWW), gdyż jest to powszechnie traktowane jako krzyk. Nie pisz
„Tematu” wiadomości dużymi literami. Po prostu NIE WRZESZCZ na innych – to
niestosowne i niegrzeczne.

Nie spamuj
Nie rozsyłaj żadnych reklam, linków bądź innych informacji do odbiorców, którzy
wcześniej nie wyrazili zgody na taką korespondencję. Takie masowe wysyłanie
listów jest sprzeczne z aktualnie obowiązującym prawem.

Sprawdzaj pocztę elektroniczną

Nie każ nikomu
zbyt długo czekać na odpowiedź. Możesz użyć specjalnych funkcji
powiadamiających o nowej poczcie. Najlepiej sprawdzaj pocztę każdego dnia, a
jeżeli nie zamierzasz tego robić, to nie podawaj  nikomu swojego maila.

Chroń prywatność swoją i innych
Gdy rozsyłasz wiadomości do grupy odbiorców, staraj się korzystać z pola „BCC”
(lub „UDW” - „Ukryte do Wiadomości”), gdyż nie każdy musi sobie życzyć
by jego adres e-mail został ujawniony pozostałym Twoim adresatom.

Nie toppostuj
Odpowiadając na maila zawsze pisz pod
cytowanym fragmentem.

Nadawaj temat wiadomościom
Wysyłając wiadomość, pamiętaj aby nadać jej sensowny temat.
Najlepiej aby dotyczył właściwej treści wiadomości.

Odpowiadając na wiadomość
dodawaj skrót Re  w polu Temat wiadomości lub stosuj
funkcję: Odpowiedz, wtedy program
doda automatycznie stosowny skrót.

 

Nie pisz maili w HTML-u
Nie pisz maili w HTML-u. Pisz swoje listy w czystym formacie tekstowym, a nie w
HTML-u.

Pisz listy w
formacie tekstowym.  Nie używaj
standardowo formatu HTML, ponieważ ma on większą objętość,  jest nieczytelny dla osób sprawdzających
pocztę ze strony www. Jest także podatny na przesyłanie szkodliwego kodu i
oprogramowania i dlatego wiele programów takie wiadomości umieszcza
automatycznie w folderze niechcianych wiadomości.

Nie pisz maila w temacie
Nigdy nie pisz treści maila w polu przeznaczonym na jego temat. Pole „Temat”
jak sama nazwa wskazuje służy do umieszczenia tematu wiadomości. Treść należy
umieścić w miejscu na treść przeznaczonym.

Używaj poprawnie skonstruowanej sygnatury
Twój podpis (sygnatura) nie powinien przekraczać 4 linii tekstu, po nie więcej
niż 80 znaków w każdej. Pamiętaj również aby, o ile nie robi tego automatycznie
Twój program pocztowy, umieścić na początku sygnatury tzw. delimiter, czyli
sekwencję znaków oznaczającą koniec listu a początek sygnatury

Wysyłaj załączniki z głową
Jeśli chcesz załączyć do maila jakiś plik, upewnij się że odbiorca się go
spodziewa oraz ze rozmiar takiego załącznika nie jest zbyt duży. Jeśli to
możliwe, kompresuj załączniki.

Oszczędzaj czas innych i swój

Zanim zadasz
pytanie, np. w mailu, w grupach lub forach dyskusyjnych, najpierw sprawdź FAQ, upewnij
się, że odpowiedzi nie znajdziesz w sieci, pomocy typu Help lub specjalnie dla
ciebie przygotowanej, bowiem administratorzy 
95% swego czasu pracy spędzają na tłumaczeniu leniwym użytkownikom tego,
czego sami mogą się dowiedzieć z dokumentacji, mozolnie specjalnie dla nich
przygotowanej.

 

Nie nadużywaj emotikonów

Emotikony to
reprezentacja emocji za pomocą znaków, w większości przez przedstawienie wyrazu
twarzy, graficzne lub tekstowe, gdzie zwykle dwukropek reprezentuje oczy, a
drugi znak grymas twarzy – np. znaki: ;)
oznaczają uśmiech z przymrużeniem oka.

Używaj poprawnego kodowania znaków
Pamiętaj o używaniu i deklarowaniu (przez poprawne skonfigurowanie swojego
programu pocztowego) języka lub zestawu znaków właściwego dla danego języka

Nie kalecz języka
Pisząc w danym języku, staraj się nie robić błędów ortograficznych czy
gramatycznych. Używaj

Źródło:

netykieta.pl/

pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html


opracowała: Lilia Marcinkiewicz

Polecam nową formę szkoleń i seminariów dla bibliotekarzy. Prezentujemy pełen zapis audiowizualny Seminarium prawnego
dla bibliotekarzy cyfrowych, które odbyło się w BN 18 czerwca 2010 r.
Seminarium miało na celu podniesienie kompetencji prawnych
bibliotekarzy cyfrowych w zakresie udostępniania zdigitalizowanych
materiałów bibliotecznych.

Wszyscy, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w Seminarium, mogą w chwili wolnej wykorzystać formę online.


http://www.bn.org.pl/aktualnosci/217-seminarium-prawne-dla-bibliotekarzy-cyfrowych—material-video.html


  • RSS