Z radością informujemy o przekazaniu zasobów Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej do ViFaOst – Wirtualnej Biblioteki Europy Wschodniej. W związku z tym w portalu ViFaOst znajdą Państowo pełne teksty i wersje cyfrowe wszystkich dokumentów znajdujących się w ZBC.

Zasoby naszych bibliotek przekazywane są do ViFaOst za pośrednictwem
Federacji Bibliotek Cyfrowych. ViFaOst jest interdyscyplinarnym
portalem, który oferuje szeroki zakres informacji na temat Europy
Wschodniej. Wszechstronne możliwości wyszukiwania umożliwiają dostęp do
specjalistycznych informacji naukowych na temat historii, języka,
literatury, polityki i kultury wschodnich, środkowo-wschodnich i
południowo-wschodnich krajów i regionów europejskich. Wszystkie treści
są istotne ze względów naukowych i skatalogowane według
międzynarodowych standardów bibliotecznych. Dostęp do treści i usług
jest bezpłatny.

Zasoby  można wyszukiwać przy pomocy poniższego adresu (lub wybrać szczegółowe wyszukiwanie na stronie głównej portalu ViFaOst):

http://elektra.bsb-muenchen.de/servlet/Top/searchadvanced?language=en#fach_osteuro

Wykaz wszystkich portali, do których przekazywane są dane z
Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz wszystkich innych polskich
bibliotek cyfrowych współpracujących z FBC,  za pomocą których można
wyszukać nasze zasoby, znajduje się na :

http://fbc.pionier.net.pl/owoc/about?id=transfer

Od
2009 roku Książnica Pomorska współpracuje z Federacją Bibliotek
Cyfrowych, której zadaniem jest budowa sieci rozproszonych bibliotek
cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Efektem tej współpracy jest
przekazywanie zasobów Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania”
do różnych europejskich i światowych portali udostępniających wersje
cyfrowe dokumentów historycznych i współczesnych, stanowiących
dziedzictwo kulturowe oraz dorobek naukowy naszego regionu. Dzięki temu
zbiory i zasoby Książnicy Pomorskiej, a także innych instytucji
współtworzących ZBC są promowane na całym świecie. Dotychczas dane z
naszej biblioteki cyfrowej zostały przekazane do Europeany, jednej z flagowych inicjatyw Komisji Europejskiej oraz portalu DartEurope,
którego celem jest ułatwienie dostępu do prac naukowych i dysertacji
powstających w Europie, w tym również prac doktorskich i
habilitacyjnych.

Europeana jest największą europejską biblioteką cyfrową
umożliwiającą powszechny dostęp do dziedzictwa kulturowego i naukowego
Europy w Internecie. Ma ona prezentować bogactwo dziedzictwa
europejskiego, łączyć wielokulturowość i wielojęzyczność z nowoczesną
technologią. Portal ten dostępny jest od listopada 2008 roku. Z chwilą
oficjalnego uruchomienia pozwala na dotarcie do około 2 milionów
obiektów cyfrowych rozproszonych po całej Europie.

Po
przyłączeniu Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej i innych polskich
bibliotek cyfrowych zrzeszonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych, liczba
obiektów w Europeanie przekroczyła 5 milionów, z czego około 5,5%
pochodzi z Polski. Wg aktualnych planów rozwoju do lipca 2010 roku
Europeana ma osiągnąć poziom 10 milionów obiektów. Portal ten pełni
niezwykle ważną rolę w udostępnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego
krajów europejskich i dlatego istotne jest aby Polska, a w tym również
region zachodniopomorski był w nim odpowiednio szeroko reprezentowany.
Wraz z Zachodniopomorską Biblioteką Cyfrową „Pomerania” do Europeany
przyłączono inne polskie biblioteki oraz instytucje kultury i nauki
skupione w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych, których wspólne zasoby
udostępnione w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej obejmują ponad 250 000
obiektów cyfrowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Lilia Marcinkiewicz

Książnica Pomorska

l.marcinkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl