Na stronie Koalicji Otwartej Edukacji jest lista ok 500 nazwisk autorów, których
publikacje od 2009 roku przechodzą do domeny publicznej, jest to bardzo
ważna wskazówka dla nas:


http://koed.org.pl/?p=45

Zadaniem Koalicji jet
propagowanie ruchu OPEN ACCES (otwarty dostęp do wiedzy) i publikacje w
OpenAcces.
Zadaniem każdej biblioteki jest propagowanie tego ruchu i
umieszczanie na swoich stronach www dostępu do baz i repozytoriów OA.

Tekst komunikatu nadesłanego przez panią Bednarek Michalską:

 ”bibliotekarze przygotowują się wspólnie z Koalicją Otwartej Edukacji
do uczczenia 1 stycznia Dnia Domeny Publicznej (Public Domain Day). Będą
skanowali utwory tych autorów, którzy z dniem 1 stycznia 2009 przechodzą
do domeny publicznej, czyli mogą być digitalizowane, powielane,
upublicznione i przetwarzane. Jest to bardzo szczęliwy dzień dla nas i
wszystkich, ktorzy chcą z polskiej kultury korzystać w sposób
nieskrępowany. Znajdziemy w sieci naszych bibliotek cyfrowych więcej
ciekawych pozycji.
Wszyscy, którzy chcą uczcić razem z nami ten dzień mają listę
autorów na stronach Koalicji Otwartej Edukacji. Koordynacja digitalizacji
odbywa sie na forum Biblioteka 2.0. Bibliotekarze, którzy nie korzystają
z tego forum proszeni są o sprawdzenie ,na ile mogą włączyć się w tę
inicjatywę.
Lista autorów powstała we współpracy z Centrum NUKAT i wszystkich
bibliotekarzy, którzy skrupulatnie od lat wpisują do niego dane dot.
polskich twórców.”

Bożena Bednarek-Michalska