ksiaznica blog

Twój nowy blog

W XXI wieku Internetu stał się powszechnie
dostępną usługą oferowaną dla większości społeczeństwa, firm, w tym także
bibliotek. Wszyscy korzystamy z jego dobrodziejstw, korzystamy z poczty
elektronicznej, witryn i portali WWW, Newsletterów, kanałów RSS, serwisów
społecznościowych, blogów,  grup
dyskusyjnych, komunikatorów typu Gadu Gadu lub Skype, a także wypowiadamy się na różnego
rodzaju forach dyskusyjnych.

Wszyscy powinniśmy więc wiedzieć, że nasze
zachowania w sieci inerntowej wymagają przestrzegania pewnych zasad. Te zasady  to netykieta, która jest powszechnie stosowana
od powstania Internetu.

Słowo netykieta jest kontaminacją, czyli połączeniem
dwóch  słów w jedno, gdzie net  w
języku  anielskim oznacza „sieć” a etiquette w języku
francuskim oznaczaformy zachowania
się”. Jest to więc zbiór zasad savoir-vivre, czyli kultury i przyzwoitego
zachowania w Internecie, swoista internetowa
etykieta. Do powszechnie znanych zasad savoir-vivre możemy zaliczyć:

·        
grzeczność,  

·        
uśmiech,

·        
uprzejmość,

·        
życzliwość,

·        
punktualność,

·        
dyskrecję,

·        
lojalność.

Anglicy
określają zasady dobrego wychowania skrótem IMPACT. Akronim ten oznacza:

·        
Integrity
— prawość

·        
Manners
— maniery

·        
Personality
— osobowość

·        
Appearance
— prezencja

·        
Consideration
— wzgląd na innych

·        
Tact —
takt,

Należy
więc pamiętać aby każdego użytkownika sieci 
traktować z szacunkiem i życzliwością zabierać głos  z rozwagą i wykazać się cierpliwością,
dyskrecją i lojalnością.

Zasady netykiety zostały wypracowane wiele lat
temu przez społeczność internetową i miały ułatwić porozumiewanie się w sieci.
Są one zbiorem zaleceń, których nieprzestrzeganie jest co najmniej niemile
widziane. Warto je znać, choćby po to, aby się nie ośmieszyć w sieci i nie zostać
uznanym za osobę niegrzeczną. Nagminne łamanie zasad netykiety może się wiązać
z różnymi przykrymi konsekwencjami, jak odcięcie od określonej usługi internetowej
przez jej administratora, zablokowanie konta mailowego, ignorowanie przez grupy
dyskusyjne a w sytuacjach skrajnych z konsekwencjami karnymi, przewidzianymi w
kodeksie postępowania karnego. Należy bowiem pamiętać, że w sieci nikt nie jest
anonimowy. Każdy komputer ma swój unikatowy adres IP. Każdy dostawca łącza
internetowego prowadzi statystyki co, kiedy i z jakiego komputera było wysyłane
lub pobierane. Każdy pracodawca może kontrolować ruch w sieci komputerowej i
zażądać od administratorów sprawozdań z wykorzystania Internetu przez
pracowników, zatrudnionych w jego zakładzie pracy i korzystających z komputerów
firmy, przeznaczonych do wykonywania czynności służbowych.

Netykieta określa podstawowe zasady zachowania
się w czasie korzystania z poczty elektronicznej, udziału w grupach
dyskusyjnych i forach internetowych, korzystania z komunikatorów typu GaduGadu,
Skaypa lub tworzenia stron WWW. Wśród najważniejszych znalazły się więc:

Najpierw pomyśl, potem działaj
Pamiętaj – wysłanego maila lub posta nie można już zawrócić. Zatem zanim cokolwiek
wyślesz w świat – pomyśl a  najlepiej
pomyśl dwa razy. Odczekaj, pozwól opaśc emocjom. Jeżeli uczestniczysz w
sporze  publicznym – powtórz całą
procedurę jeszcze raz.

Nie rozpowszechniaj w sieci
niestosownych treści

Zakazane jest
rozpowszechnianie w sieci treści pornograficznych, rasistowskich, obraźliwych,
kłamliwych.

NIE KRZYCZ
Nie używaj w  tekście dużych liter
(zarówno w mailach, postach  jak i na
stronach WWW), gdyż jest to powszechnie traktowane jako krzyk. Nie pisz
„Tematu” wiadomości dużymi literami. Po prostu NIE WRZESZCZ na innych – to
niestosowne i niegrzeczne.

Nie spamuj
Nie rozsyłaj żadnych reklam, linków bądź innych informacji do odbiorców, którzy
wcześniej nie wyrazili zgody na taką korespondencję. Takie masowe wysyłanie
listów jest sprzeczne z aktualnie obowiązującym prawem.

Sprawdzaj pocztę elektroniczną

Nie każ nikomu
zbyt długo czekać na odpowiedź. Możesz użyć specjalnych funkcji
powiadamiających o nowej poczcie. Najlepiej sprawdzaj pocztę każdego dnia, a
jeżeli nie zamierzasz tego robić, to nie podawaj  nikomu swojego maila.

Chroń prywatność swoją i innych
Gdy rozsyłasz wiadomości do grupy odbiorców, staraj się korzystać z pola „BCC”
(lub „UDW” - „Ukryte do Wiadomości”), gdyż nie każdy musi sobie życzyć
by jego adres e-mail został ujawniony pozostałym Twoim adresatom.

Nie toppostuj
Odpowiadając na maila zawsze pisz pod
cytowanym fragmentem.

Nadawaj temat wiadomościom
Wysyłając wiadomość, pamiętaj aby nadać jej sensowny temat.
Najlepiej aby dotyczył właściwej treści wiadomości.

Odpowiadając na wiadomość
dodawaj skrót Re  w polu Temat wiadomości lub stosuj
funkcję: Odpowiedz, wtedy program
doda automatycznie stosowny skrót.

 

Nie pisz maili w HTML-u
Nie pisz maili w HTML-u. Pisz swoje listy w czystym formacie tekstowym, a nie w
HTML-u.

Pisz listy w
formacie tekstowym.  Nie używaj
standardowo formatu HTML, ponieważ ma on większą objętość,  jest nieczytelny dla osób sprawdzających
pocztę ze strony www. Jest także podatny na przesyłanie szkodliwego kodu i
oprogramowania i dlatego wiele programów takie wiadomości umieszcza
automatycznie w folderze niechcianych wiadomości.

Nie pisz maila w temacie
Nigdy nie pisz treści maila w polu przeznaczonym na jego temat. Pole „Temat”
jak sama nazwa wskazuje służy do umieszczenia tematu wiadomości. Treść należy
umieścić w miejscu na treść przeznaczonym.

Używaj poprawnie skonstruowanej sygnatury
Twój podpis (sygnatura) nie powinien przekraczać 4 linii tekstu, po nie więcej
niż 80 znaków w każdej. Pamiętaj również aby, o ile nie robi tego automatycznie
Twój program pocztowy, umieścić na początku sygnatury tzw. delimiter, czyli
sekwencję znaków oznaczającą koniec listu a początek sygnatury

Wysyłaj załączniki z głową
Jeśli chcesz załączyć do maila jakiś plik, upewnij się że odbiorca się go
spodziewa oraz ze rozmiar takiego załącznika nie jest zbyt duży. Jeśli to
możliwe, kompresuj załączniki.

Oszczędzaj czas innych i swój

Zanim zadasz
pytanie, np. w mailu, w grupach lub forach dyskusyjnych, najpierw sprawdź FAQ, upewnij
się, że odpowiedzi nie znajdziesz w sieci, pomocy typu Help lub specjalnie dla
ciebie przygotowanej, bowiem administratorzy 
95% swego czasu pracy spędzają na tłumaczeniu leniwym użytkownikom tego,
czego sami mogą się dowiedzieć z dokumentacji, mozolnie specjalnie dla nich
przygotowanej.

 

Nie nadużywaj emotikonów

Emotikony to
reprezentacja emocji za pomocą znaków, w większości przez przedstawienie wyrazu
twarzy, graficzne lub tekstowe, gdzie zwykle dwukropek reprezentuje oczy, a
drugi znak grymas twarzy – np. znaki: ;)
oznaczają uśmiech z przymrużeniem oka.

Używaj poprawnego kodowania znaków
Pamiętaj o używaniu i deklarowaniu (przez poprawne skonfigurowanie swojego
programu pocztowego) języka lub zestawu znaków właściwego dla danego języka

Nie kalecz języka
Pisząc w danym języku, staraj się nie robić błędów ortograficznych czy
gramatycznych. Używaj

Źródło:

netykieta.pl/

pl.wikipedia.org/wiki/Netykieta

www.pg.gda.pl/~agatek/netq.html


opracowała: Lilia Marcinkiewicz

Polecam nową formę szkoleń i seminariów dla bibliotekarzy. Prezentujemy pełen zapis audiowizualny Seminarium prawnego
dla bibliotekarzy cyfrowych, które odbyło się w BN 18 czerwca 2010 r.
Seminarium miało na celu podniesienie kompetencji prawnych
bibliotekarzy cyfrowych w zakresie udostępniania zdigitalizowanych
materiałów bibliotecznych.

Wszyscy, którzy nie mogli osobiście uczestniczyć w Seminarium, mogą w chwili wolnej wykorzystać formę online.


http://www.bn.org.pl/aktualnosci/217-seminarium-prawne-dla-bibliotekarzy-cyfrowych—material-video.html

Z radością informujemy o przekazaniu zasobów Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej do ViFaOst – Wirtualnej Biblioteki Europy Wschodniej. W związku z tym w portalu ViFaOst znajdą Państowo pełne teksty i wersje cyfrowe wszystkich dokumentów znajdujących się w ZBC.

Zasoby naszych bibliotek przekazywane są do ViFaOst za pośrednictwem
Federacji Bibliotek Cyfrowych. ViFaOst jest interdyscyplinarnym
portalem, który oferuje szeroki zakres informacji na temat Europy
Wschodniej. Wszechstronne możliwości wyszukiwania umożliwiają dostęp do
specjalistycznych informacji naukowych na temat historii, języka,
literatury, polityki i kultury wschodnich, środkowo-wschodnich i
południowo-wschodnich krajów i regionów europejskich. Wszystkie treści
są istotne ze względów naukowych i skatalogowane według
międzynarodowych standardów bibliotecznych. Dostęp do treści i usług
jest bezpłatny.

Zasoby  można wyszukiwać przy pomocy poniższego adresu (lub wybrać szczegółowe wyszukiwanie na stronie głównej portalu ViFaOst):

http://elektra.bsb-muenchen.de/servlet/Top/searchadvanced?language=en#fach_osteuro

Wykaz wszystkich portali, do których przekazywane są dane z
Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej oraz wszystkich innych polskich
bibliotek cyfrowych współpracujących z FBC,  za pomocą których można
wyszukać nasze zasoby, znajduje się na :

http://fbc.pionier.net.pl/owoc/about?id=transfer

Od
2009 roku Książnica Pomorska współpracuje z Federacją Bibliotek
Cyfrowych, której zadaniem jest budowa sieci rozproszonych bibliotek
cyfrowych i repozytoriów w Polsce. Efektem tej współpracy jest
przekazywanie zasobów Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej „Pomerania”
do różnych europejskich i światowych portali udostępniających wersje
cyfrowe dokumentów historycznych i współczesnych, stanowiących
dziedzictwo kulturowe oraz dorobek naukowy naszego regionu. Dzięki temu
zbiory i zasoby Książnicy Pomorskiej, a także innych instytucji
współtworzących ZBC są promowane na całym świecie. Dotychczas dane z
naszej biblioteki cyfrowej zostały przekazane do Europeany, jednej z flagowych inicjatyw Komisji Europejskiej oraz portalu DartEurope,
którego celem jest ułatwienie dostępu do prac naukowych i dysertacji
powstających w Europie, w tym również prac doktorskich i
habilitacyjnych.

Europeana jest największą europejską biblioteką cyfrową
umożliwiającą powszechny dostęp do dziedzictwa kulturowego i naukowego
Europy w Internecie. Ma ona prezentować bogactwo dziedzictwa
europejskiego, łączyć wielokulturowość i wielojęzyczność z nowoczesną
technologią. Portal ten dostępny jest od listopada 2008 roku. Z chwilą
oficjalnego uruchomienia pozwala na dotarcie do około 2 milionów
obiektów cyfrowych rozproszonych po całej Europie.

Po
przyłączeniu Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej i innych polskich
bibliotek cyfrowych zrzeszonych w Federacji Bibliotek Cyfrowych, liczba
obiektów w Europeanie przekroczyła 5 milionów, z czego około 5,5%
pochodzi z Polski. Wg aktualnych planów rozwoju do lipca 2010 roku
Europeana ma osiągnąć poziom 10 milionów obiektów. Portal ten pełni
niezwykle ważną rolę w udostępnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego
krajów europejskich i dlatego istotne jest aby Polska, a w tym również
region zachodniopomorski był w nim odpowiednio szeroko reprezentowany.
Wraz z Zachodniopomorską Biblioteką Cyfrową „Pomerania” do Europeany
przyłączono inne polskie biblioteki oraz instytucje kultury i nauki
skupione w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych, których wspólne zasoby
udostępnione w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej obejmują ponad 250 000
obiektów cyfrowych.

Dodatkowe informacje można uzyskać:

Lilia Marcinkiewicz

Książnica Pomorska

l.marcinkiewicz@ksiaznica.szczecin.pl

 

Czy  biblioteka to miejsce, gdzie dzieci tylko czytają i wypożyczają książki?

Jak przyciągnąć dzieci do biblioteki?

Niektórzy mają ciekawe pomysły i propozycje, szczególnie dla najmłodszych.

zobacz jak to robią

A może takie wnętrza przyciągną więcej czytelników?


źródło: http://blog.biblioteka20.pl/?p=151

Zobacz więcej ciekawych zdjęć na blogu biblioteka 2.0


fot. ministryoftype.co.uk


A gdyby tak u nas wybudować taką książnicę albo w każdym mieście, gdzie  elewację stanowiłyby dzieła regionalnych pisarzy.

Węcej pięknych przykładów:

Od 17 grudnia 2009 roku zasób Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej dostępny jest w EUROPEANIE – największej Eropejskiej Bibliotece Cyfrowej, co jest wydarzeniem bardzo ważnym, zarówno z punktu widzenia rozwoju polskich bibliotek cyfrowych, jak i promocji polskiej kultury i nauki na świecie.
(http://europeana.eu/).

Zasób ZBC to zarówno cenne skarby naszego dziedzictwa narodowego, jak i ciekawe regionalia czy współczesne publikacje naukowe i edukacyjne. Większość publikacji dostępna jest dla wszystkich Internautów bez żadnych ograniczeń. Przyłączenie zasobów Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej do   umożliwia promocję regionu oraz polskiej kultury i nauki na całym świecie. Jest to wydarzenie bardzo ważne również  z punktu widzenia rozwoju bibliotek, jak i ich udziału oraz roli w budowie społeczeństwa informacyjnego.

Wraz z Zachodniopomorską Biblioteką Cyfrową Pomerania do Europeany  przyłączono inne polskie biblioteki i instytucje kultury i nauki skupione w ramach Federacji Bibliotek Cyfrowych (http://fbc.pionier.net.pl), których wspólne zasoby udostępnione w Europejskiej Bibliotece Cyfrowej obejmują ponad 250 000 obiektów cyfrowych.

Europeana, jedna z flagowych inicjatyw Komisji Europejskiej, to portal internetowy stanowiący punkt dostępu do cyfrowej wersji kulturowego i naukowego dziedzictwa Europy. Portal ten dostępny jest od listopada 2008 roku. Z chwilą oficjalnego uruchomienia pozwalał on na dotarcie do około 2 milionów obiektów cyfrowych rozproszonych po całej Europie.
Po przyłączeniu Zachodniopomorskiej Biblioteki Cyfrowej i innych polskich bibliotek cyfrowych, liczba obiektów w Europeanie przekroczyła 5 milionów, z czego około 5,5% pochodzi z Polski. Wg aktualnych planów rozwoju do lipca 2010 roku Europeana ma osiągnąć poziom 10 milionów obiektów. Portal ten pełni niezwykle ważną rolę w udostępnianiu i promocji dziedzictwa kulturowego krajów europejskich i dlatego istotne jest, aby Polska, a w tym również region  zachodniopomorski był w nim odpowiednio szeroko reprezentowany.

Czy pojawienie się iPad’a przyspieszy zmiany na naszym rodzimym
rynku wydawniczym, czy bibliotekę będziesz mógł schować do  kieszeni
lub w torebce?

Czytaj więcej


8 maja 2009 r. w Książnicy Pomorskiej marszałek Władysław Husejko
oficjalnie otworzył Zachodniopomorską Bibliotekę Cyfrową „Pomerania”
realizowaną w ramach projektu „Biblioteka Cyfrowa”, a finansowaną w
całości ze środków samorządu województwa zachodniopomorskiego.

W czasie uroczystego otwarcia, udostępniona została Zachodniopomorska Biblioteka Cyfrowa „Pomerania” oraz Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi).


Stanowią one podstawowe moduły Zachodniopomorskiego Sytemu Informacji Region@lnej i N@ukowej


Współrealizatorami projektu są z członkowie Zachodniopomorskiego Porozumienia Bibliotek, w skład którego wchodzą biblioteki:
Akademii Morskiej,
Pomorskiej Akademii Medycznej,
Uniwersytetu Szczecińskiego,
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – zbiory przyrodnicze,
Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego – zbiory techniczne,
Zachodniopomorskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli,
Politechniki Koszalińskiej,
Wyższego Seminarium Duchownego w Koszalinie,
Miejska Biblioteka Publiczna w Szczecinie,
Koszalińska Biblioteka Publiczna,
Miejska Biblioteka Publiczna w Kołobrzegu.

ZSIReNa ma na celu:
ochronę narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego
archiwizację najcenniejszych zbiorów,
rozszerzenie
zakresu usług elektronicznych dla ludności, pracowników naukowych,
studentów, zapewniających wolny dostęp do zasobów informacyjnych,
naukowych oraz regionalnego i narodowego dziedzictwa kulturowego
.

Wamach prac związanych z tworzeniem ZBC Pomerania
przenoszonych jest na zapis cyfrowy kilkaset tysięcy stron cennych
dokumentów, stanowiących regionalne i narodowe dziedzictwo kulturowe,
dorobek naukowy pracowników zachodniopomorskich uczelni. Zbiory te są
opracowywane i udostępniane online w Internecie.

W zbiorach ZBC
„Pomerania” znajdą się między innymi:

narodowy zasób dziedzictwa
kulturowego -  wybrane zabytki piśmiennictwa (stare druki, rekopisy),
dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia,
ryciny) znajdujące się w posiadaniu bibliotek publicznych Szczecina,
Koszalina oraz innych bibliotek regionu;
pomeranika – zabytki piśmiennictwa regionalnego (stare druki, rekopisy)
dokumenty kartograficzne, muzyczne, ikonograficzne (pocztówki, zdjęcia,
ryciny),      książki i czasopisma regionalne oraz współczesne tzw.
dokumenty życia społecznego – ulotki, katalogi wystaw, afisze, plakaty;


pełne teksty (zasobów archiwalnych i
bieżący) dokumentów urzędowych, przepisów prawa lokalnego – uchwały rad
miast, powiatów, Sejmiku, programy, strategie, itp. (tworzone przez
Urzędy Miast, Urząd Wojewódzki, Urząd Marszałkowski);
biuletyny informacyjne np.. gmin, miast, powiatów, urzędów oraz prasa lokalna.

Jedną z ważniejszych kolekcji stanowią materiały edukacyjne: „Nauka i
dydaktyka”, gdzie znajdują się artykuły i czasopisma naukowe, skrypty,
podręczniki, materiały konferencyjne, projekty badawcze realizowane z
funduszy Unii Europejskiej, doktoraty i habilitacje, tworzące repozytorium bibliotek i uczelni zachodniopomorskich.


 


ZBC Pomerania została dołączona do Federacji Bibliotek Cyfrowych
udostępniającej zasoby największych polskich bibliotek cyfrowych,
dzięki czemu jej zasoby przeszukiwane są przez wspólny portal.
Uczestnictwo w FBC gwarantuje również przyłączenie zasobów ZBC do
europejskiej biblioteki cyfrowej EuropeanaLocal, powstającej dzięki realizacji projektu współfinansowanego przez Komisję Europejską w ramach programu eContentPlus.


Drugim zadaniem realizowanym w ramach projektu jest Rozproszony Katalog Centralny Bibliotek Szczecina i Regionu (RoK@Bi). Jego celem jest scalenie rozproszonych zasobów informacyjnych, katalogów
online, naukowych baz danych, czasopism elektronicznych, bibliografii
regionalnych tworzonych w różnych komputerowych systemach
bibliotecznych w Książnicy Pomorskiej oraz bibliotekach akademickich i
publicznych województwa. Za pomocą tej platformy scalone zostaną
również elektroniczne zasoby informacyjne innych polskich i
zagranicznych bibliotek. Udostępniane one będą za pośrednictwem
jednolitej platformy cyfrowej, która umożliwi jednoczesne
przeszukiwanie wszystkich zasobów będących w posiadaniu bibliotek
Szczecina i województwa zachodniopomorskiego. Regionalna platforma
cyfrowa powstaje w oparciu o system, który został wdrożony  w wielu
bibliotekach naukowych na całym świecie. Jest to pierwsze w Polsce
wdrożenie oraz adaptacja tego systemu dla potrzeb polskich bibliotek.


Kierownik Projektu:


Lilia Marcinkiewicz
Kierownik Działu Informatyki


Bibliotekarz systemowy Książnicy Pomorskiej

Na stronie Koalicji Otwartej Edukacji jest lista ok 500 nazwisk autorów, których
publikacje od 2009 roku przechodzą do domeny publicznej, jest to bardzo
ważna wskazówka dla nas:


http://koed.org.pl/?p=45

Zadaniem Koalicji jet
propagowanie ruchu OPEN ACCES (otwarty dostęp do wiedzy) i publikacje w
OpenAcces.
Zadaniem każdej biblioteki jest propagowanie tego ruchu i
umieszczanie na swoich stronach www dostępu do baz i repozytoriów OA.

Tekst komunikatu nadesłanego przez panią Bednarek Michalską:

 ”bibliotekarze przygotowują się wspólnie z Koalicją Otwartej Edukacji
do uczczenia 1 stycznia Dnia Domeny Publicznej (Public Domain Day). Będą
skanowali utwory tych autorów, którzy z dniem 1 stycznia 2009 przechodzą
do domeny publicznej, czyli mogą być digitalizowane, powielane,
upublicznione i przetwarzane. Jest to bardzo szczęliwy dzień dla nas i
wszystkich, ktorzy chcą z polskiej kultury korzystać w sposób
nieskrępowany. Znajdziemy w sieci naszych bibliotek cyfrowych więcej
ciekawych pozycji.
Wszyscy, którzy chcą uczcić razem z nami ten dzień mają listę
autorów na stronach Koalicji Otwartej Edukacji. Koordynacja digitalizacji
odbywa sie na forum Biblioteka 2.0. Bibliotekarze, którzy nie korzystają
z tego forum proszeni są o sprawdzenie ,na ile mogą włączyć się w tę
inicjatywę.
Lista autorów powstała we współpracy z Centrum NUKAT i wszystkich
bibliotekarzy, którzy skrupulatnie od lat wpisują do niego dane dot.
polskich twórców.”

Bożena Bednarek-Michalska

..Idzie nowe.. – czytaj nowy numer EBIB

MANIFEST BIBLIOTEKARZA DRUGIEJ GENERACJI:

 • Będę dostrzegał, że świat kultury informacji ulega szybkim
  zmianom oraz, że biblioteki powinny na te zmiany szybko reagować,
  wprowadzając takie źródła i usługi, jakich potrzebują i domagają się
  użytkownicy.
 • Będę samodzielnie zdobywał wiedzę o kulturze
  informacyjnej użytkowników mojej biblioteki i będę poszukiwał sposobów,
  aby tę wiedzę zastosować do usług bibliotecznych.
 • Nie będę
  obstawał przy zachowaniu status quo odnośnie zasobów i usług w
  bibliotece, będę obiektywnie oceniał sytuację i dokonywał uczciwej
  oceny, co się da zrobić.
 • Będę aktywnie uczestniczył we wprowadzaniu postępu w mojej bibliotece (move my library forward).
 • Będę
  zauważał, że biblioteki zmieniają się zbyt wolno, będę współpracował z
  moimi kolegami, aby przyspieszyć reakcję biblioteki na pojawiające się
  zmiany.
 • Wykażę się odwagą w proponowaniu nowych usług i nowych sposobów ich świadczenia, nawet jeśli moi koledzy będą im przeciwni.
 • Będę
  odczuwał entuzjazm i radość z powodu wprowadzania pozytywnych zmian,
  będę się starał przekazać te uczucia kolegom i użytkownikom.
 • Zmienię
  dotychczasowe sposoby pracy, jeżeli istnieją obecnie lepsze, nawet
  jeżeli te dotychczasowe początkowo wydawały się doskonałe.
 • Będę chętny do wszelkich eksperymentów z nowościami w pracy, a nawet będę chętny do popełniania przy tym błędów.
 • Nie
  będę czekał z zastosowaniem rozwiązań aż będą doskonałe. Będę
  wprowadzał poprawki na bieżąco, w oparciu o potrzeby i opinie
  użytkowników.
 • Nie będę się bał Google ani innych
  wyszukiwarek, będę się starał przy ich użyciu zaspokoić potrzeby
  użytkowników, stosując również zasoby i serwisy posiadane przez
  bibliotekę.
 • Nie będę wymagał od użytkownika stosowania
  słownictwa bibliotecznego. Wszelkie usługi i ich opisy dostosuję do
  oczekiwań i preferencji użytkownika.
 • Będę chętny do
  podążania tam, gdzie są użytkownicy zarówno on-line, jak i w sensie
  fizycznym, aby doskonalić swój warsztat zawodowy.
 • Będę
  tworzył otwarte strony WWW, pozwalające na dołączenie się użytkowników
  do bibliotekarzy i na taki udział, który usprawni i ulepszy proces
  uczenia się oraz wzajemnego przekazywanie sobie doświadczeń przez
  użytkowników.
 • Będę wywierał nacisk na powstanie otwartego
  katalogu, spersonalizowanego i interaktywnego, gdyż takiego domagają
  się użytkownicy informacji on-line.
 • Będę zachęcał dyrekcję i kierownictwo biblioteki do prowadzenia blogów bibliotecznych.
 • Każdym swoim służbowym działaniem będę potwierdzał decydującą rolę bibliotekarza w-dziedzinie pozyskiwania informacji.

Dla porządku podaję jeszcze aktualną klasyfikację generacji bibliotek według blogu
http://liblogs.albany.edu
:

 1. Biblioteka 0.0 – model tradycyjny, odwieczny, zbiory drukowane, katalogi kartkowe.
 2. Biblioteka
  1.0 – model obecnie panujący, zbiory drukowane, zasoby elektroniczne
  –komputerowe, dostęp dla zamkniętej grupy użytkowników, katalogi
  komputerowe. Usługa jednokierunkowa.
 3. Biblioteka 2.0 – model
  przyszłościowy, przewaga zbiorów elektronicznych dostępnych on-line,
  dostęp otwarty, współpraca czytelników/użytkowników. Komunikacja
  dwukierunkowa.”*/

*/ Jak daleko stąd do nowoczesności – w stronę biblioteki drugiej
generacji / Małgorzata Filipczak// W: Biuletyn EBIB [Dokument
elektroniczny] / red. naczelny Bożena Bednarek-Michalska – Nr 1/2008
(92) luty. – Czasopismo elektroniczne. – [Warszawa] : Stowarzyszenie
Bibliotekarzy Polskich KWE, 2007. – Tryb dostępu:
http://www.ebib.info/2007/92/a.php?filipczak. -

Czytaj całość


 • RSS